PROGRAM WIELOLETNI

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)

DOFINANSOWANIE:
520 370 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:
590 978 000 zł

Cel inwestycji:
zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.